Vítejte na stránkách Senior-domu v Soběslavi. 


Vzhledem ke stále se zhoršující epidemiologické situaci jsou dle platného Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upraveny podmínky pro návštěvy platné od 15. 11. 2021.

Návštěva musí prokázat, že:

-          nejdéle před 72 hodinami absolvovala RT-PCR test s negativním výsledkem

-          nejdéle před 24 hodinami absolvovala rychlý antigenní test (RAT) provedený zdravotnickým zařízením s negativním výsledkem

-          prodělala onemocnění COVID-19 v době nejdéle180 dnů přede dnem návštěvy

-          byla očkována proti COVID-19 a doloží toto národním certifikátem o provedeném očkování (očkování bylo ukončeno před minimálně 14 dny)

Osoby přicházející na návštěvu:

- nesmí vykazovat žádné příznaky respiračního onemocnění

- při vstupu do budovy si vydezinfikují ruce

- po celou dobu návštěvy je osoba povinna používat respirátor třídy FFP2, KN95 bez výdechového ventilu. 

-----------------------------------------------------------------------------------                                                


 

obrázek


obrázek

Provoz organizace je podpořen dotací z rozpočtu Jihočeského kraje. (viz dokumenty - rozpočet)