Vítejte na stránkách Senior-domu v Soběslavi. Vedení Senior-domu vyhlašuje s okamžitou platností

 od pondělí 7. září 2020

Z Á K A Z     N Á V Š T Ě V.

Důvodem je zhoršující se epidemiologická situace v okrese Tábor.-----------------------------------------------------------------------------------------Na základě Usnesení vlády České republiky 

ze dne 12. října 2020 č. 1029 se nařizuje všem osobám,

kterým jsou poskytovány sociální služby 

podle § 49 a 50 zák. č. 108/2006 Sb. 

(domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem)

zákaz vycházet mimo objekt či areál zařízení, 

ve kterém jim je poskytována sociální služba.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                               Balíčky pro klienty od příbuzných a známých - 

- příjem těchto balíčků je možný pouze v pracovní dny od 9,00 do 11,00 hodin a od 13,30 do 15,30 hodin.

                              Balíček musí být označen jménem klienta. 

Před předáním bude obsah vydezinfikován, z tohoto důvodu prosím uzpůsobte obsah těchto balíčků.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      Senior-dům Soběslav umožňuje propojení rodin a známých prostřednictvím internetu.

Pokud bude ve vaší rodině zájem, volejte prosím v pracovní dny dopoledne níže uvedeným 

pracovnicím, které Vám sdělí veškeré podrobnosti a domluví s Vámi čas hovoru.

Je možno spojit se pomocí těchto aplikací: Skype, Messenger a WhatsApp.

Kontakty: Pavlína Marešová          734 828 959

                  Mgr. Lada Haplová         603 583 596

                 Ing. Zina Petrásková      732 376 433


       Senior-dům Soběslav má zpracovaný Krizový plán obsahující preventivní opatření  

v souvislosti  se šířením koronaviru.  Součástí  plánu jsou i opatření pro  případ,  kdyby 

zařízení  zůstalo v karanténě  nebo byla uzavřena lokalita. 

      Průběžně  sledujeme  informace,  jsme  ve spojení s KHS  a s orgány státní  správy. 

Na dotazy odpovídá  Ing. Zina Petrásková, ředitelka, která také komunikuje s médii.

e-mail: petraskova@seniorsobeslav.cz

telefon  732 376 433


                                                

 


 

obrázek


obrázek

Provoz organizace je podpořen dotací z rozpočtu Jihočeského kraje částkou 10500000,- Kč pro domov pro seniory

a částkou 1309000,- Kč pro pečovatelskou službu.  (viz dokumenty - rozpočet)