Akce pro uživatele pořádané Senior- domem v roce 2017  - viz Fotogalerie


  Ú n o r 

  B ř e z e n
 •  Masopust
  D u b e n
 •  MŠ Duha - vystoupení s programem k Velikonocům
 •  Čarodějnický rej
  K v ě t e n
 •  Vystoupení souboru Dubínek
 •  MŠ Nerudova - program ke Dni matek
 •  MŠ Duha - program ke Dni matek
 Č e r v e n
 •  MŠ Duha - čtení a hry s dětmi
 •  Vystoupení ZŠ Komenského
 •  G-centrum Tábor – turnaj v kuželkách       
 •  Setkání se seniory z DD „Máj“ na Mrhalu
 •  Hrátky s dětmi ze ZŠ Komenského
 Č e r v e n e c
 • Vítání léta spojené s opékáním špekáčků
 • Návštěva festivalu dechových hudeb "Kubešova Soběslav"
 Z á ř í 
 • Oslava 15. výročí zahájení provozu Senior-domu
 Ř í j e n 
 • Vystoupení souboru Novita
 • Svatováclavské posvícení
 • Podzimní hry v DD Máj České Budějovice
 L i s t o p a d 
 • Martinské hody
 P r o s i n e c  
 • Mikuláš a čerti
 • Kytarový koncert ZUŠ
 • Vánoční program MŠ Nerudova
 • Vystoupení souboru NOVITA
 • Vánoční program ZŠ Komenského
 • Vystoupení souboru Dubínek
 • Vánoční program MŠ Duha
 • Zapojení S-domu Soběslav do projektu "Ježíškova vnoučata"
 • Písničky s heligonkou, slavnostní večeře se starostou města
 • Posezení s občerstvením - rozloučení se starým rokem